Učenje temeljnih matematičkih vještina prema Numicon metodi

Numicon metoda učenja je multisenzorni pristup učenju matematike kroz niz zanimljivih i djeci zabavnih matematičkih aktivnosti. Potiče iskustveno, vizualno i taktilno učenje.

Numicon metoda učenja je matematičko – didaktički sustav pomoću kojega brojevi postaju stvarni, djeci vizualno opipljivi te djeca na lagan i zabavan način stječu matematičko razumijevanje.

Nudi brojne mogućnosti za igru i istraživanje te omogućuje primjenu na različitim razinama znanja, kod nadarene djece, tipične djece i djece s teškoćama u razvoju.

Učenje o broju može biti teško za malu djecu. To je krajnje apstraktan koncept i mnoga se djeca trude da ga shvate. Numicon, kojeg su razvili stručnjaci sa Oxford University Pressa (OUP), didaktički je materijal koji se koristi u mnogim vrtićima i školama za podršku učenja matematike, posebno u ranim godinama kada je ključan korak shvaćanje apstraktnih pojmova kao što su razumijevanje brojeva i brojevnih sustava; računanje i matematičko mišljenje; razvijanje mentalnih slika te upoznavanje s matematičkim jezikom.

To je matematičko-didaktički sustav od ravnih plastičnih oblika s rupama od kojih svaki oblik predstavlja broj od jedan do 10. Svaki broj ima svoju boju. Svaki Numicon oblik daje djeci sliku kako jedan broj izgleda i tako mogu vidjeti odnos između brojeva, pri čemu svaki oblik ima jednu rupu više od prethodne. Zbog svojih vedrih i jarkih boja djeci je posebno zanimljiv i zabavan materijal koji na jedinstven način pristupa učenju matematike. Numicon se na poseban način uklapa u njihov snažan osjećaj za uzorak i pomaže im da shvate kako se brojevi zajedno povezuju.

U programu koji provodimo na radionicama U Malom Vrtuljku edukacijsko-rehabilitacijskom kutku, djeca prolaze kroz četiri faze:

1. Učenje brojevnih uzoraka: upoznavanje s deset brojevnih oblika (brojevi od 1 do 10)

2. Učenje brojevnog redoslijeda: postavljanje oblika u redoslijed od najmanjeg do najvećeg broja i obrnuto, odnosi među brojevima (veće-manje).

3. Brojanje: brojanje svakog oblika i učenje koji broj oblik predstavlja, brojevna količina od 1 do 10

4. Rano računanje: rješavanje jednostavnih problema, zbrajanje i oduzimanje, množenje i dijeljenje

U početku se na radionicama djeca jednostavno igraju s oblicima. Provodimo aktivnosti sa senzornom kutijom (riža), plastelinom te igrama poput sakrivanja i pronalaženja oblika, građenje tornja i stvaranju slika.

Kada se upoznaju s dijelovima, oblike počinju povezivati s brojevima te ih imenuju. Zatim prelaze na učenje brojevnih odnosa i redoslijeda, istražuju jedinice i desetice, nastavljaju brojevni niz, istražuju parne i neparne brojeve, zbrajaju i oduzimaju, množe i dijele te još mnogo toga.

Omogučivši djeci nešto fizičko što mogu da koriste, a ne samo papir i olovku, razvijaju samopouzdanje i veće razumijevanje, što dovodi do većih postignuća: preko 90% odgojitelja i učitelja smatra da Numicon ima pozitivan utjecaj na učenje djece. Numicon pristup se temelji na igri i aktivnostima koje jačaju djetetove vještine te na taj način djeca grade samopouzdanje potrebno za savladavanje matematičkih poteškoća.

Numicon je MULTISENZORNI pristup učenja matematike koji u sebi naglašava tri ključna aspekta izvođenja matematike: istraživanje odnosa među brojevima; komuniciranje matematičkim jezikom te rješavanje problema u svakodnevnom životnom iskustvu (generaliziranje).

Bazirajući se na neuroznanstvene pristupe u učenju općenito te iskustvo da je multisenzorno učenje ono koje je najkvalitetnije, u našem kutku Mali Vrtuljak pomno biramo aktivnosti i materijal kojim pristupamo učenju matematike. Prije svega, ono se bazira na vizualnom i taktilnom učenju, jer sama oprema dozvoljava djeci da uče putem boja, opipljivom vizualizacijom brojeva te taktilnim uočavanjem odnosa među brojevima. Brojeve i oblike osim što dijete može vizualizirati, ono ih također drži, dodiruje i osjeća. Ovaj zajednički postupak pomaže zadržati te podatke putem vizualnih i taktilnih sustava, tako da se dijete kasnije može prisjetiti tih detalja kada mu zatrebaju za rješavanje matematičkih problemskih situacija. Također, u našem programu koristimo i znatan broj igara koje uključuju od djeteta motoričko kretanje i učenje kroz pokret, odnosno njegov vestibularan sustav. Korištenje djetetovog vestibularnog sustava u kombinaciji s taktilnim i vizualnim bogati je pristup učenju matematičkih vještina. Ovo je pravi recept za uspjeh u učenju, a također i nama se pokazalo uspješno u radu, što u prilog tome govore naši zadovoljni roditelji te djeca koja uz lakoću i zabavu uče matematiku.

Martina Jurilj,
magistra edukacijske rehabilitacije i Numicon terapeutikinja
Mali Vrtuljak
brt za ostalo obrazovanje i poučavanje
Staglišće 1, 10000 Zagreb
+385981943707
https://malivrtuljak.hr/

Post navigation